čtvrtek 1. června 2017

Bylinná filozofie východu - tradiční čínská medicína

Starověká praxe tradiční čínské přírodní medicíny a ájurvédy, od holistického přístupu až po léčení, je založena na principu přírodních sil. Zaměřuje se především na nastolení či opětovné vytvoření vnitřní harmonie, tedy rovnováhy v těle.

ČÍNSKÁ MEDICÍNA
Dějiny čínského přírodního léčitelství můžeme sledovat tisíce let nazpět. Nejslavnější z čínských herbářů, Vnitřní kniha žlutého císaře, byl patrně sepsán kolem roku 100 před. n. l., nicméně svými kořeny sahá ještě dále: císař, podle něhož byl herbář nazván, vládl v letech 2698-2596 před. n. l..  Od těch dob se čínští učenci touto obsáhlou a důmyslnou sbírkou  léčebných postupů řídí. Tradiční čínská medicína vzkvétá jak v samotné Číně, tak i v mnoha čínských komunitách v Asii a v rostoucí míře i v západním světě.


Filozofie tradiční čínské medicíny vychází z duchovní praxe taoismu, který učí, že lidské bytosti by měly usilovat o život v souladu s přírodními zákony a zdůrazňuje význam rovnováhy a harmonie. Podle taoistického učení má v tradiční čínské medicíně každá léčba obnovit vnitřní harmonii. Filozofie návratu těla k rovnováze, aby se dosáhlo úlevy, neplatí pouze v tradiční čínské medicíně – důležitost jí přikládá i ájurvéda nebo západní léčitelství.

Metody používané k dosažení cílů v tradiční čínské medicíně jsou však jedinečné. Pojetí a praxe mohou být pro západní svět těžko pochopitelné, zejména pokud vedle bylinné medicíny obsahují také akupunkturu, masáže, dietní terapii a léčebná cvičení, jako je čchi-kung.

K označení životní síly, jež přebývá nejen v lidském těle, ale i ve všech formách  životního prostředí a všem, co je v něm obsažené, užívají Číňané slova čchi (někdy také chi) Čchi je energie, někdy definovaná jako „vánek“ nebo „vzduch“. Věří se, že čchi proudí v lidském těle v drahách zvaných meridiany. Ty nemají hmotnou anatomickou stavbu jako cévy, nicméně praktikové tradiční čínské medicíny jsou schopni určit, kudy meridiany prochází, takže umějí vpíchnout akupunkturní jehly do každého z více než  500 akupunkturních bodů a ovlivnit tak proudění čchi tělem.JIN A JANG
Dalším důležitým pojmem tradiční čínské medicíny jsou jin a jang, dva
protikladné a zároveň se doplňující principy, jež jsou vlastní všem věcem. Protiklady jsou na sobě vzájemně závislé, protože jeden bez druhého nemůže existovat – každý potřebuje svůj protějšek, aby se dotvořil celek.

Jin je představován černým segmentem. Bývá charakterizován jako ženskost, pasivita, tma a chlad a je spojován s nocí. Jang je znázorňován bílou barvou a připisují se mu aktivní mužské vlastnosti spojené s teplem, světlem a dnem. Jsou-li jin a jang v rovnováze, vládne v těle harmonie. Nadbytek jednoho principu (a v důsledku toho nedostatek druhého) je příčinou nerovnováhy, která může vést k potížím a onemocněním. Bylinky a strava jsou roztříděny podle toho, zda v nich převládá jin či jang a jak působí na tělo. Tyto vlastnosti jsou důležité pro rozhodování o tom, jak znovu v těle obnovit rovnováhu a zdraví.

PĚT ELEMENTŮ
Jako některé další starověké medicíny je i tradiční čínská medicína založena na teorii elementů (temperamentů). Každý z pěti elementů neboli „cyklů“ má rozdílné vlastnosti, řídí rozdílné tělesné funkce a  může být ovlivněn různými léky a stravou. Přitom už chuť každého léku dává tušit, na jaký element nebo elementy působí. Všechny elementy – oheň, země, kov, voda a dřevo – na sebe navíc vzájemně působí a v mnoha směrech se ovlivňují.

NÁVŠTĚVA TRADIČNÍHO ČÍNSKÉHO LÉKAŘE
Aby lékař mohl určit, zda v těle nastala nerovnováha pěti elementů, nerovnováha mezi jin a jang nebo zda není narušené proudění čchi, potřebuje prozkoumat váš jazyk, výraz tváře, pulz a váš popis příznaků. Zápaďana možná zmatou lékařova slova o nedostatečném čchi ve slezině, když přišel s vytrvalou bolestí hlavy.Lékař vám podle konkrétních potřeb pravděpodobně předepíše bylinky a někdy i akupunkturní kúru. Čínské bylinkové recepty nezřídka obsahují více rostlin, které se spolu vaří třeba i hodinu, aby vznikl tradiční odvar, v němž jsou koncentrovány vůně a účinné látky. Celé léčebná kúra vám bude pravděpodobně předána v mnoha papírových sáčcích s jednotlivými denními dávkami. 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Za případné komentáře děkuji :)